Referencie - OLEKŠÁK


Počas existencie sa firma veľmi rýchlo etablovala na slovenský trh a môže sa pochváliť zaujímavými referenciami. Vysoká kvalita produktu spojená s kvalitne prevedenou prácou nám dovoľuje dávať vysokú záruku na prevedené práce. Dôležitým ukazovateľom kvality je fakt, že zákazníci do našej firmy prichádzajú na základe odporúčaní, čo je pre nás najlepším ukazovateľom spokojnosti zákazníkov.


Werferova 3, KE (podnikateľské centrum)
Garbiarska, KE (budova PČSP)
Panelova, KE (budova Zdravot.centrum MUDr. Švehlíka)
Lokomotíva, KE (budova fy Farby-Laky)
Obecný úrad Ploské
Obecný úrad Čakanovce
Obecný úrad Víťazovce
Obecný úrad Vyšná Sitnica
Miestny úrad KE-JUH (vstupy)
Hlavná, KE (Zlatý dukát - presklenia, fasáda)
Botanická záhrada KE (časť okien)
UPJŠ (časť okien, interiér ALU)
Park Angelinum (Materská škola)
Slovres a. s., Rastislavova 100, KE
Hutnícka priemyslovka, KE
Maurerova 6, KE (pred.+ zad. brána)
Maurerova 8, KE (pred. brána)
Maurerova 12, KE (pred. brána)
Maurerova 16, KE (pred.+zad. brána, okná)
Maurerova 20, KE (brány, okná)
Kuzmányho 7, 21, 23, 25, 27, KE (brány)
Kalinovská 16, KE (brány)
Ostravská 1, 10, KE (brány)
Kalinovská 18, KE (brány)
Baštovanského 8, 10, KE (brány)
Kurská 6, KE ( brána, okná)
PČĽ 16, KE (brána, okná)
Jaltská 21, 23, KE (okná)
PČĽ 22, KE ( brána, okná)
Dónska 10, 11, KE (okná)
Krosnianska 51, KE (brána, okná, interiér)
Adlerova 5, 7, 15, 19, KE (brány, okná)
Exnárová 23, KE ( brána, okná, interiér)
Jaltská 7, KE (okná)
Kurská 2, 4, KE (brány, okná)
Benadova 1, 7, 19, 21, KE (brány, okná)
Fábryho 30, KE (pred. + zad. brána, okná)
Kurská 8, 20, KE (brány, okná)
Exnárová 1, 3, KE (okná)
Zupkova 33, 35, KE (brány)
Izola - Muškátová 48, 50, KE (brány)
Bielocerkevská 1, 3, KE (pred. + zad.brány)
Izola - Obrancov mieru 6, KE (okná)
PČĽ 30, 32, KE (brány, okná)
Lidické námestie.4, KE (okná)
Charkovská 16, KE (okná)
Lidické námestie.6, KE (okná)
Dvorkinova 6, KE (brány, okná)
Benadová 1, 3, KE ( okná)
Jegorovovo nám. 2, 3, KE (brány, okná)
Kurská 10,12, KE (okná)
SNP 34, 36, 38, KE (pred. + zadná brány, okná)
Kurská 10, KE (predná + zadná brána)
Kurská 12, KE (zadná brána)
Tokajícka 18, 20, KE (okná)
Charkovská 16, KE (okná so zateplením)
Čingovská 1, KE (okná) – Izola
V. Kapušany (bytový dom - komplet)
Polárna 10, 12, KE (okná)
Baštovanského7, KE (okná, brána)
Kalinovská 5, KE (brány)
Baštovanského 8, KE (okná, brána)
Exnárová 21, KE (okná, brána)
SPŠ Hutnícka , Alejová ulica (okná)
Lidické námestie 2, KE (okná)
Obrancov mieru 4, 6, KE (brány, okná)
Obecný Úrad Slavošovce (vstup)
Kultúrny dom Ortáše (okná, dvere )
Hlinková 21, KE (vchodová brána )
Podhradová 19 (okná, brána)
Lomonosovova 16, KE (okná)
Fábryho 28, KE (okná)
Amurská 8, KE (brány)
Krosnianska 57, KE (okná, brány)
Charkovská 12, KE (okná)
Buzulucká 10, KE (pred. + zadná brána)
Exnárová 15, KE (okná, brány)
Krosnianska 49, KE (brána, okná, interiér)
Športová Hala, KE (okná)
Exnárová 6, KE (zadná brána, okná)
Fábryho 6, KE ( brána )
Fábryho 1, KE (predná + zadná brána, okná)
Fábryho 38, KE (brány)
Sputniková 12, KE (okná)
Bielocerkevská 25, KE ( okná, brány )
Izola Košice s. r. o. - Muškátová 44, 46, KE (brány)
Bielocerkevská 27, KE (okná )
Izola Košice s. r. o. - Obrancov mieru 4, KE (okná)
Bielocerkevská 5, KE ( okná, brány )
Izola Košice s. r. o. - Floriánska 11, 13, KE (okná)
Bielocerkevská 2, KE ( okná, brány )
Izola Košice s. r. o. - PO (okná) - ÚPJŠ
PONS ( hliníkové dvere )
Penzion Fontána, KE
Kurská 29, KE ( brána )
Exnárova 23, Košice (okná)
Bielocerkevská 1, Košice (okná)
Bielocerkevská 3, Košice (okná)
Exnárova 6, Košice (okná)
Zupkova 23, Košice (okná)
Jaltská 7, Košice (okná)
Kurská 35, Košice (brána)
Bielocerkevská 5, Košice (okná)
Adlerova 13, Košice (okná)
Adlerova 15, Košice (okná)
Kalinovská 7, Košice (vchodové dvere)
Maurerova 13, Košice (okná)
Bašťovanského 11, Košice (okná)
Bašťovanského 5, 6, Košice ( okná, brána)
Benadova 17, 19, Košice (okná)
Fábryho 36, 38, 40, Košice (okná)
Benadova 1, Košice (predná + zadná brána)
Tokajícka 2, Košice (predná brána)
Clementisova 3, Košice ( okná)
Važecká 12, Košice (predná brána)
Izola Košice s. r. o. - Kapušany, sídlisko P. O. Hviezdoslava
Jegorovovo námestie 2, Košice (vchodové brány)
Kpt. Jaroša 2, Košice (pivničné okná)
BPMK Študentská 4, Košice (vchodové brány, pivničné okná)
Izola Košice s. r. o. – Poľská 4, Košice (plastové okná)
Zupkova 33, 35, Košice (pivničné okná)
Raketova 2, Košice (schodišťové okná)
Povstania českého ľudu 22, Košice (pivničné okná)
Zupkova 21, 23, Košice (vchodové dvere)
Maurerova 11, Košice (dvere)
Lidické námestie 7, Košice (okná)
Kurská 31, Košice (okná)
Clementisova 1, 2, 3, Košice (okná)
Krosnianska 65, Košice (brána)
Krosnianska 67, Košice (okná)
Clementisova 6, Košice (okná)
Clementisova 2, Košice (brána)
Bielocerkevská 3, Košice (okná)
Bielocerkevská 1, Košice (okná)
Kapitána Jaroša 2, Košice (brána)
Bielocerkevská 1, 3, Košice (dvere)
Povstania českého ľudu 14, Košice (brána)
Povstania českého ľudu 28, Košice (dvere)
Tokajícka 12, Košice (dvere)
Važecká 12, Košice (brána)
Sputnikova 12, Košice (okná)
SNP, Košice (brána)
IZOLA Košice s. r. o.
Nešporova, Košice (okná)
Slovres, a. s. (okná)
Slovres, a. s. (vstupné dvere)
Zdravotnícke Zariadenie Dr. Švehlík s. r. o. (hliníkové dvere, okná)
UPMONT
Stredná priemyselná škola hutnícka Košice (okná)

Základná škola, Krosnianska 4, Košice (okná)
Materská škola Smetanova 11, Košice
CM&T a.s. spoločenský pavilón
Spoločenský pavilón (sklá)
Bašťovanského 5, 6, Košice (okná, brána)
Bašťovanského 12, Košice (brána)
Benadova 17, 19, Košice (okná)
Adlerova 5, 7, Košice
Fábryho 36, 38, 40, Košice (okná)
Bašťovanského 9, Košice (predná + zadná brána, schodišťové okná)
Lidické námestie 2, Košice (predná + zadná brána)
Benadova 1, Košice (predná + zadná brána)
Zupkova 13, Košice (schodišťové + pivničné okná)
Tokajícka 2, Košice (predná brána)
MIBYT Veľké Kapušany (schodišťové okná + brány)
Clementisova 3, Košice (okná)
Izola Košice s. r. o., Nešporova, Košice (okná + dvere)
Važecká 12, Košice (predná brána)
Ing. Jaroslav Pčola REINTER – Barca (okná + hliníkové dvere a posuvky)
Izola Košice s. r. o.,
Povstania českého ľudu 34, 36, Košice (pivničné okná)
Izola Košice s. r. o. - Kapušany, sídlisko P. O. Hviezdoslava (schodišťové + pivničné okná, vchod. brány)
Izola Košice s. r. o. Rosná 5, Košice ( pivničné okná)
Rapid life, životná poisťovňa, a. s. (schodišťové okná)
Jegorovovo námestie 2, Košice (vchodové brány)
Povstania českého ľudu 18, 20, Košice (schodišťové okná)
Kpt. Jaroša 2, Košice (pivničné okná)
Lomonosovova 2, 4 Košice (pivničné okná)
BPMK Študentská 4, Košice (vchodové brány, pivničné okná)
Pri Hati 9, Košice (okná)
Izola Košice s. r. o. – Poľská 4, Košice (plastové okná)
Bašťovanského 11, 13, Košice (schodišťové okná)
Zupkova 33, 35, Košice ( pivničné okná)
Maurerova 15, Košice (pivničné okná)
Raketova 2, Košice (schodišťové okná)
Fábryho 10, Košice (pivničné okná)
Povstania českého ľudu 22, Košice (pivničné okná)
Izola Košice s. r. o., Hemerkova 19 – 25, Košice (okná)
Raketova 2, Košice (schodišťové okná)
Bašťovanského 9, 10, Košice (pivničné okná)
Zupkova 21, 23, Košice (vchodové dvere)
MŠ Smetanova 11, Košice (plastové okná)
ZUŠ Jantárová 6, Košice (plastové okná)
Izola Košice s. r. o. Hemerkova 10 – 16, Košice, plastové okná)
Zupkova 31, Košice (hliníkové dvere)
Komenského 46, 48, Košice (vchodové brány)
Izola Košice s. r. o. – Veľké Kapaušany (vchodové brány)
BUILD SYSTEMS, s. r. o., Exnárova 1, 3, Košice (plast. okná)
BUILD SYSTEMS, s. r. o., Buzulucká 5, Košice (vchodové brány, plastové okná)
ÚBD Hornád, Komenského 46 ,48, Košice (vchodová dvere)
Zupkova 23, Košice (pivničné okná)
Kurská 22, Košice (vchodová brána)
Izola Košice s. r. o.- Viedenská 7, Košice (plastové okná)
ÚBD Hornád, Komenského 46 ,48, Košice (plastové okná)
CM&T a.s. Spoločenský pavilón (plastové okná a hliníkové dvere)
Jegorovovo námestie 4, Košice (plastové okná)
AUTO BODNÁR, spol. s r.o. (plastové okná + dvere)
Izola Košice s. r. o., Hemerkova 34, Košice (hliníkové dvere)
Zupkova 31, Košice (hliníkové dvere)
Jegorovovo námestie 4, Košice (plastové okná)
Izola Košice s. r. o., Hemerkova 10 – 16, Košice (plastové okná)
Izola Košice s. r. o., Tehelná 5, Gelnica (hliníkové dvere)
Clementisova 3, 5, Košice (plastové okná)
Pri Hati 7, Košice (plastové okná)
Jegorovovo námestie 1, Košice (plastové okná)
Izola Košice s. r. o., Aténska 15, Košice (plastové okná)
ZUŠ Jantárová, Košice (plastové okná, hliníkové dvere)
ZŠ Kežmarská 28, Košice, (plastové okná, dvere)
Izola Košice s.r.o., Štós, Gelnica (plastové okná)
SBD III, Kurská 17, 19, Košice (hliníkové dvere)
SBD III, Maurerova 13, Košice (hliníkové dvere)
SBD III, Krosnianska 73, Košice (hliníkové dvere)
BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice, Čingovská 1, Košice (hliníkové dvere, plast. okná)
SBD III, Fábryho 32, Košice (hliníkové dvere)
SBD III, Krosnianska 73, Košice (plastové okná)
BYTY-SERVIS, spol. s r. o. Košice, Polárna 12, Košice (plastové okná)
SBD III, Krosnianska 75, Košice (hliníkové dvere)
Bašťovanského , Košice (pivničné okná)
SBD III, Charkovská 22, Košice (hliníkové dvere)
Izola Košice s.r.o., Bukurešťská 29, Košice (plastové okná)
Izola Košice s. r. o., Mikovíhiho 9, Košice (plastové okná)
Izola Košice s. r. o., Hemerkova 10, 12, 14, 16, Košice (hliníkové dvere)
SBD III, Fábryho 9, Košice (hliníkové dvere )
MŠ Smetanova 11, Košice (plastové okná)
SBD III, Benadova 17, 19, Košice (pivničné okná)
Talinská 6, (hliníkové dvere, plastové okná)
SBD III, Buzulucká 9, 11, Košice (plastové okná – schodišťové, pivničné)
Ing. Atila Kišiday, Kalinovská 7, KE (plastové dvere)
Izola Košice s. r. o., Hemerkova 9, Košice (plastové okná)
HARTMANN RICO spol. s r. o. (plastové okná)
Izola Košice s. r. o., Gerlachovská 17, 19, Košice (plastové okná)
BYTY-SERVIS, spol. s r. o. Košice, Čingovská 1, Košice (hliníkové dvere)
Izola Košice s. r. o., Gerlachovská 17, 19, Košice
Izola Košice s. r. o., Bukurešťská 29, Košice (hliníkové dvere)
Fábryho 32, Košice (plastové okná)
Stavebné bytové družstvo II. Košice, Hemerkova 34, Košice (hliníkové dvere)
IZOLA Košice s. r. o., Hemerkova 19 – 23, KE (plastové okná)
Základná škola, Považská 12, Košice (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Jarková 347, Dobšiná (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Slobody 26, 28, Košice (plastové okná)
Správcovské bytové družstvo IV Košice, Talinská 6 (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Fábryho 20, Košice (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Športova 18, 20, Gelnica (plastové okná)
SBD III, Benadova 17, Košice (hliníkové dvere)
SBD III, Benadova 7, Košice (hliníkové dvere)
SBD III, Maurerova 11, Košice (plastové okno - výlez)
SBD III, Lidické námestie 7, Košice (hliníkové dvere)
SBD III, Benadova 1, Košice (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Meteorova 3, Košice (plastové okná)
SBD III, Bašťovanského 10, Košice (hliníkové dvere )
Izola Košice s. r. o. - V. Kapušany, sídlisko P. O. H. 29, 30 (plastové okná)
Bytex Slovensko s. r. o. - Ovručská 11, Košice (schodišťové + pivničné okná)
IZOLA Košice s. r. o., Azovská 2, Košice (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Lomonosovova 24, 26, Košice (plastové okná)
Bytex Slovensko s. r. o. - Ovručská 1, 3, KE (schodišťové + pivničné okná)
Materská škola Smetanova 11, Košice (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Meteorova 3, Košice (plastové okná)
IZOLA Košice s. r. o., Azovská 2, Košice (plastové dvere)
IZOLA Košice s. r. o., Železiarenská 16, 18, 20, Košice - Šaca (plastové okná)
SBD III, Bašťovanského 12, Košice (dlažba)
SBD III, Bielocerkevská 1, 3, Košice (dlažba)
SBD III, Krosnianska 67, Košice (dlažba)
SBD III, Bašťovanského 9, Košice (dlažba)
SBD III, Benadova 1, Košice (dlažba)
SBD III, Kurská 19, Košice (dlažba)
SBD III, Jaltská 11, Košice (dlažba)
SBD III, Buzulucká 5, Košice (dlažba)
SBD III, Fáryho 9, Košice (dlažba)
SBD III, Fábryho 32, Košice (dlažba)
SBD III, Zupková 33, Košice (dlažba)
Bytový podnik mesta Košice, a. s., Študentská 4, Košice (dlažba)
Bytový podnik mesta Košice, a. s., Jakobyho 5, Košice (dlažba)
Bytový podnik mesta Košice, a. s., Važecká 12, Košice (dlažba)

Nájdete nás